USTANOVENÍ A PODMÍNKY ("PODMÍNKY")

Úvod

Poslední aktualizace: 15. července 2021

Před použitím webových stránek

a mobilní aplikace („Platforma“), provozovaných společností HomeRun („s námi“, „my“ nebo „nás“) si prosím pečlivě prostudujte tato Ustanovení a podmínky. („Podmínky“, „Ustanovení a Podmínky“).

Váš přístup k Platformě a použití Platformy podléhá vašemu souhlasu s těmito Podmínkami a dodržování těchto Podmínek. Tyto Podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další osoby, které k Platformě přistupují nebo Platformu využívají.

Přístupem k Platformě nebo používáním Platformy souhlasíte, že budete podléhat těmto Podmínkám. Pokud s kteroukoliv částí Podmínek nesouhlasíte, nebudete mít k Platformě přístup.

Další podmínky a zásady

Informace a oznámení o shromažďování a používání vašich údajů ze strany HomeRun najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti HomeRun.

Hlavní pojmy

Pojem „Platforma“ označuje webové stránky

a mobilní aplikace IOS / Android.

Pojem „Uživatel“ označuje osobu nebo subjekt používající Platformu k  jakémukoliv účelu.

Pojem „Člen“ označuje osobu nebo subjekt, který si prostřednictvím přijetí podmínek vytvoří účet s uživatelským jménem a heslem.

Pojem „Profil služby“ označuje který poskytovatel služeb vytváří na platformě s cílem popsat a představit typ služeb poskytovaných, přijímat poptávky zákazníků a posílat cenové nabídky.

Pojem „Zákazník“ označuje Člena, který je registrován pro odběr cenových nabídek od poskytovatelů služeb pro jeho / její poptávku služeb.

Pojem „Poskytovatel služeb“ označuje Člena, který je zaregistrován pro zasílání cenových nabídek.

Pojem „Poptávka služby“ označuje poptávku podanou zákazníkem pomocí platformy pro přijetí cenové nabídky od poskytovatele služby.

Pojem „Cenová nabídka“ označuje cenu za požadovanou službu, kterou poskytovatel služby nabízí zákazníkovi.

Pojem „Poplatek za zprostředkování“ označuje částku, kterou musí poskytovatel služeb zaplatit společnosti HomeRun, aby mohl zákazníkovi zaslat cenovou nabídku pro poptávku.

Pojem „Dohoda“ označuje stav Poptávky v případě, že Zákazník nebo Poskytovatel Služby potvrdí, že mezi stranami došlo k vzájemné dohodě.

Pojem „Poplatek za provizi“ označuje částku určenou společností HomeRun, která je stržena od poskytovatele služeb po dohodě.

Pojem „HomeRun zůstatek“ označuje částku peněz, kterou má poskytovatel služeb na platformě, aby mohl zasílat nabídky nebo vyplácet částky provize.

Pojem „Dárkový poukaz“ označuje částku přičtenou k zůstatku na účtu poskytovatele služeb společností HomeRun pro propagační účely.

Vytvoření účtu a používání Platformy

HomeRun je technologická platforma, která umožňuje Zákazníkům za účelem Požadavků služby samostatně vyhledávat zavedené Poskytovatele služeb.

Uživatelé mají přístup k Platformě zdarma, bez nutnosti založit si účet. Abyste však mohli přistupovat a / nebo používat určité funkce Platformy, budete si muset vytvořit účet s uživatelským jménem a heslem.

Účet u nás si budou moci vytvořit pouze jednotlivci starší 18 let. Vytvořením účtu na Platformě prohlašujete a zaručujete, že jste plnoletí.

Jste odpovědní za přístup k platformě a zajištění bezpečnosti svého hesla, které používáte pro jakoukoli činnost nebo akci, kterou pod svým heslem provádíte, HomeRun nenese odpovědnost za žádné ztráty vzniklé kterékoli straně v důsledku neoprávněného použití vašeho účtu. Kromě toho můžete nést odpovědnost za ztrátu HomeRunu nebo jiných stran v důsledku takového neoprávněného použití.

Když si s námi vytvoříte účet, musíte nám vždy poskytnout přesné, úplné a aktuální informace. Pokud tak neučiníte, znamená to porušení Podmínek, které může vést k okamžitému zrušení vašich účtů na naší Platformě. Kromě toho můžete nést odpovědnost za ztrátu HomeRunu nebo jiných stran v důsledku poskytnutí nepřesných informací.

HomeRun není Poskytovatelem služeb. HomeRun je technologická platforma, která umožňuje Zákazníkům a Poskytovatelům služeb v případě potřeby určité služby vzájemně komunikovat. Zákazníci chápou a berou na vědomí, že HomeRun neposkytuje žádnou záruku, že Zákazník obdrží ohledně Požadavků služby od Poskytovatele služby Cenovou nabídku. Podobně Poskytovatelé služeb chápou a berou na vědomí, že HomeRun neposkytuje žádnou záruku, že Cenové nabídky zaslané Zákazníkům povedou k uzavření dohody.

V souvislosti s vytvořením Účtu na Platformě Poskytovatel služeb prohlašuje a zaručuje, že má kvalifikaci, schválení, licence a pojištění požadované příslušnými zákony nebo předpisy, kterým podléhá v jurisdikcích, v nichž poskytuje služby, a ve vztahu ke konkrétnímu podnikání, které poskytuje.

Poskytovatelé služeb chápou a berou na vědomí, že vytvoření účtu na Platformě neznamená, že se stávají zaměstnanci, partnery, agenty nebo zástupci HomeRun. Poskytovatelé služeb berou na vědomí, že stanovují nebo kontrolují své vlastní poplatky, používají nebo poskytují své vlastní vybavení a spravují své vlastní plány.

Zákazník a Poskytovatel služeb jsou odpovědni za přijetí nezbytných opatření k zajištění bezpečného pracovního prostředí. HomeRun neodpovídá za žádnou nehodu nebo související ztrátu v důsledku nepřijetí takových opatření.

Uživatelský obsah

Uživatelé berou na vědomí, že jsou výhradně zodpovědní za veškerý obsah, který sdílejí na Platformě, jako jsou nápady, návrhy, vysvětlení, průzkumy, návrhy a podobně.

Ačkoli HomeRun v této věci nenese žádnou povinnost, přesto si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu sledovat, zkoumat nebo zaručovat přesnost, kvalitu, vhodnost nebo integritu jakéhokoli Uživatelského obsahu obsaženého nebo prezentovaného na platformě. HomeRun je zprostředkovatel a nemá žádnou povinnost vyšetřovat Uživatelský obsah a jeho zákonnost.

HomeRun má právo kdykoli bez předchozího upozornění zablokovat přístup k takovému obsahu Uživatele, který porušuje Podmínky a/nebo je škodlivý pro Platformu, Uživatele a Členy, nebo příslušný obsah odstranit nebo zrušit příslušný Členský účet. Obsah a / nebo aktivity, které porušují podmínky, jsou takové, které zahrnují nebo obsahují, i když ne výhradně pouze tyto, kteroukoli z následujících skutečností:

I. Rasistické projevy nebo nenávistný jazyk proti jakékoli skupině nebo osobě,
II. Ponižující, urážlivé, obtěžující výrazy nebo výrazy obhajující obtěžování,
III. Sexuálně explicitní jazyk,
IV. Schvalování nelegálních a teroristických aktivit,
V. Obsah, který haní Homerun,
VI. Vytváření rušivého nebo spamového obsahu,
VII. Podpora nelegálního nebo neoprávněného kopírování děl chráněných autorskými právy,
VIII. Získávání záběrů stránek nebo obsahu ze zakázaných stránek nebo stránek chráněných heslem,
IX. Obsah sexuálního nebo násilného charakteru, který zneužívá jednotlivce mladší 18 let, získává osobní údaje od jednotlivců mladších 18 let nebo se v něm objevuje jednotlivec mladší 18 let,
X. Poskytování vzdělávacích informací o nezákonných činnostech, jako je výroba nebo nákup nelegálních zbraní, narušení soukromí jednotlivce nebo zasílání nebo vytváření počítačových virů,
XI. Požadování jakéhokoli hesla nebo osobních údajů pro komerční nebo nezákonné účely,
XII. Hostování komerčních aktivit a / nebo prodejních aktivit, jako jsou soutěže, loterie, barter, reklama a pyramidový řetězec bez předchozího písemného souhlasu od nás,
XIII. Ukládání, šíření, zneužití osobních údajů ostatních,
XIV. Porušení duševních a průmyslových práv třetích osob, jako jsou ochranné známky a patenty,
XV. Obsah nekalých obchodních praktik a omezení hospodářské soutěže,
XVI. Porušování národních a / nebo místních zákonů na ochranu spotřebitele.

Členové berou na vědomí a prohlašují, že obsah profilu vytvořený na HomeRun bude indexován různými vyhledávači a bude zobrazován širokou veřejností, třetími stranami a organizacemi; a Členové jsou výhradně zodpovědní za informace, které na svých profilech sdílejí.

HomeRun zůstatek, Poplatky a Platby

Pokud jde o používání platformy HomeRun, může společnost HomeRun účtovat určité poplatky (Poplatek za zprostředkování, Poplatek za provizi).

Poskytovatelé služeb provádějí platby HomeRunu za účelem oslovení Zákazníků a získání zakázek. Poskytovatelé služeb mohou převádět peníze na HomeRun zůstatek prostřednictvím kreditních nebo debetních karet. Převodem peněz jsou Poskytovatelé služeb srozuměni s tím, že HomeRun může strhnout z HomeRun zůstatku poplatky, jako je Poplatek za zprostředkování v případě, že dojde k předložení Cenové nabídky k Požadavku, a / nebo Poplatek za provizi v případě uzavření Dohody. Poplatek za zprostředkování a Poplatek za provizi při uzavření Dohody jsou Poskytovatelům služeb jasně uvedeny před předložením Cenové nabídky.

Dokud nedojde k uzavření Dohody, mohou Poskytovatelé služeb zasílat Zákazníkům Cenové nabídky, kontaktovat je, uskutečňovat vyhledávací návštěvy a / nebo vynakládat dodatečné náklady za služby, které nabízejí. Poskytovatelé služeb berou na vědomí a prohlašují, že HomeRun nezaručuje dohodu pro jakoukoli Cenovou nabídku. Zákazník nemusí Cenovou nabídku zobrazit, může zrušit svůj Požadavek nebo zvolit jiného Poskytovatele služeb, se kterým bude spolupracovat. Poskytovatel služeb v případě, že nastane kterákoli z těchto situací, nemá nárok požádat o vrácení Poplatku za zprostředkování. Poskytovatelé služeb rovněž berou na vědomí a prohlašují, že jsou výhradně zodpovědní za stanovení vlastních daňových přiznání a prodejů a za dodržování požadavků na odvody daní.

Dárkové poukazy připsané ze strany HomeRun na HomeRun zůstatek Poskytovatelů služeb nemají skutečnou a peněžní hodnotu a tyto poukazy nelze použít jako hotovost. Poplatky za zprostředkování a / nebo Poplatky za provizi se strhávají z HomeRun zůstatku v následujícím pořadí: Nejprve z plateb Poskytovatele služeb, následně z částek Dárkového poukazu připsaného ze strany HomeRun, pokud existují. HomeRun si vyhrazuje právo tyto Dárkové poukazy kdykoli zrušit.

Zákazníci ve vztahu k celkovému poplatku za službu pro Cenovou nabídku, kterou si vybrali, uhradí po poskytnutí služby platbu přímo Poskytovateli služeb. Zákazníci by měli v souvislosti s poplatkem za službu, který zaplatili, od Poskytovatele služeb požadovat fakturu, účtenku nebo dodací list. Zákazníci nemohou tyto dokumenty požadovat od HomeRun, protože HomeRun neposkytuje Služby požadované Zákazníky a není vůči Zákazníkům odpovědný.

Cenové Nabídky obdržené od Poskytovatele služeb a / nebo informace o Dohodě poskytnuté Zákazníkem nebo Poskytovatelem služeb na Platformě HomeRun slouží pro informační a komunikační účely a jsou závazné, Zákazníci musí s Poskytovatelem služeb uzavřít písemnou smlouvu, a pokud uhradili cenu předem, musí převzít a uschovat si dokumenty nebo stvrzenky k této platbě.

Není-li ve smlouvě podepsané mezi Zákazníkem a Poskytovatelem služeb uvedeno jinak, bude mít Zákazník právo projekt bez udání jakéhokoli důvodu a bez zaplacení jakéhokoli penále zrušit, pokud služba ještě nebyla poskytnuta a dosud nebylo zahájeno poskytování služby. V takovém případě budou provedené platby vráceny příslušným Poskytovatelem služeb a nelze je požadovat od HomeRun.

Zákazníci a Poskytovatelé služeb berou na vědomí a prohlašují, že v případě jakéhokoli sporu mezi Poskytovatelem služeb a Zákazníkem ohledně platby, zrušení služby, slevy nebo vrácení peněz nenese HomeRun za předmětný spor žádnou odpovědnost.

Sledování komunikace

Aby se zabránilo zasílání nevhodných zpráv a udržovala se kvalita a bezpečnost služeb, může HomeRun pomocí dat o voláních a zprávách mezi stranami ukládat a analyzovat komunikaci mezi Poskytovatelem služeb a Zákazníky. HomeRun si vyhrazuje právo použít nevhodný obsah jako důkaz u soudu, pokud to vyžaduje zákon.

Spory mezi členy

HomeRun si váží svých Zákazníků a Poskytovatelů služeb a chápe, že mezi těmito stranami může občas dojít k nedorozuměním. HomeRun si klade za cíl poskytnout nástroje, které pomohou zúčastněným stranám takováto nedorozumění nezávisle vyřešit. Všichni členové berou na vědomí a prohlašují, že HomeRun nemá žádnou povinnost zapojovat se do sporů mezi členy vzájemně nebo mezi členy a jakoukoli třetí stranou, nebo tyto spory řešit.

Zákazník nebo Poskytovatel služeb nesmí psát žádné komentáře k Obchodním nabídkám, které sám neobdržel nebo neposkytl, a / nebo produkovat jakýkoli obsah o jiných obchodech, výrobcích, službách a obchodních názvech způsobem, který by mohl vytvářet nekalou soutěž.

Pokud bylo proti Poskytovateli služeb nebo Zákazníkovi během, před nebo po poskytnutí služby zahájeno trestní stíhání nebo soudní řízení pro jakýkoli trestný čin, bude společnost HomeRun moci na základě vyžádání sdílet všechny informace a dokumenty, které má ve vlastnictví, s příslušnými orgány činnými v trestním řízení.

Při komunikaci mezi sebou nebo se zaměstnanci HomeRun nesmí Poskytovatelé služeb a Zákazníci používat urážlivý a / nebo obtěžující jazyk a / nebo obsah, který obsahuje mimo jiné, ale ne výhradně: rasistické projevy, projevy nenávisti vůči jakékoli skupině nebo osobě, pomlouvačné, ponižující, obtěžující nebo obtěžování obhajující výrazy, schvalování nelegálních a teroristických aktivit, výrazy vedoucí k nekalé soutěži, sexuálně explicitní jazyk. Pokud bude takové chování zjištěno, bude mít HomeRun právo příslušné účty a / nebo jejich obsah bez předchozího upozornění okamžitě zrušit a / nebo upravit a v případě potřeby o této skutečnosti informovat příslušné orgány.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Platforma může obsahovat odkazy na webové stránky nebo platformy třetích stran, které nevlastní HomeRun ani nejsou kontrolovány ze strany HomeRun.

HomeRun nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakékoli webové stránky nebo platformy třetí strany a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Dále také berete na vědomí a prohlašujete, že HomeRun není přímo ani nepřímo odpovědný nebo dlužník za jakékoliv škody nebo ztráty vyplývající z jakéhokoli obsahu, zboží nebo služeb přístupných přes nebo prostřednictvím jakékoli takové webové stránky nebo platformy nebo vzniklé či údajně způsobené nebo vzniklé v souvislosti s použitím takového obsahu, zboží nebo služeb.

Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů jakékoli webové stránky nebo platformy třetí strany, kterou navštívíte.

Práva duševního vlastnictví

HomeRun je majitelem vlastnictví a licencí k veškerým právům duševního vlastnictví k obrazovým a / nebo písemným materiálům (mimo jiné, ale ne výhradně, zahrnující: název domény, logo, grafiku, text, obrázek, html kód, další kódy, specifikátory, písemné, elektronické, grafické nebo technické údaje) v rámci platformy HomeRun a zveřejněné na Platformě. HomeRun je registrovaná ochranná známka. Veškerá práva na tuto ochrannou známku, název domény HomeRun a všechny související domény a subdomény v jakékoli doméně na platformě a jakékoli další logo, servisní značka, název značky, obchodní název a / nebo ochranná známka jsou vyhrazeny jejich příslušným vlastníkům nebo poskytovatelům licence.

Členové berou na vědomí a prohlašují, že nemají žádná práva na technologii používanou nebo podporovanou HomeRun nebo Platformou, kromě práva je používat v souladu s těmito podmínkami. Členové berou na vědomí a prohlašují, že pokud použijí jakoukoli část HomeRun způsobem, který porušuje tyto Podmínky, má HomeRun právo ukončit přístup příslušných členů k Platformě.

Ukončení

Bez omezení na tento případ můžeme z jakéhokoli důvodu, včetně případu porušení podmínek, bez povinnosti předchozího upozornění okamžitě ukončit nebo pozastavit přístup k naší Platformě. Všechna ustanovení Podmínek, která ze své podstaty zůstávají v platnosti i v případě ukončení, zůstanou v platnosti i po ukončení tak, aby obsahovala mimo jiné, ale nikoli výhradně, ustanovení o vlastnictví, o odmítnutí záruky, o odškodnění a o omezení odpovědnosti.

Můžeme váš účet okamžitě ukončit nebo pozastavit, aniž bychom z jakéhokoli důvodu byli povinni o tom předem informovat, včetně, ale nikoli výhradně, z důvodu porušení podmínek.

Po vypovězení vašeho účtu okamžitě ukončíme vaše právo používat Platformu. Pokud chcete svůj účet ukončit, můžete jednoduše přestat Platformu používat. Všechna ustanovení Podmínek, která ze své podstaty zůstávají v platnosti i v případě ukončení, zůstanou v platnosti i po ukončení tak, aby obsahovala mimo jiné, ale nikoli výhradně, ustanovení o vlastnictví, o odmítnutí záruky, o odškodnění a o omezení odpovědnosti.

Rozhodné právo

Tyto Podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy Anglie a Walesu, s výjimkou ustanovení o kolizi zákonů. Všechny smlouvy budou uzavřeny v anglickém jazyce. To, že nebudeme vymáhat kterékoli z ustanovení nebo práv těchto Podmínek neznamená, že se těchto práv vzdáváme. Pokud bude kterékoli z ustanovení těchto Podmínek soudem prohlášeno za neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto Podmínek tímto nebudou ovlivněna a zůstanou v platnosti. Tyto Podmínky tvoří úplnou dohodu mezi námi týkající se naší Platformy a zneplatňují a nahrazují všechny předchozí dohody mezi námi týkající se Platformy.

Změny

Vyhrazujeme si právo dle našeho výhradního uvážení tyto Podmínky kdykoli změnit nebo doplnit. Pokud je provedená změna důležitá, pokusíme se vás upozornit nejméně 15 dní před tím, než jakékoli nové podmínky vstoupí v platnost. To, které změny jsou považovány za významné, záleží na našem výhradním uvážení. Pokračováním v používání nebo v přístupu k Platformě poté, co tyto změny vstoupí v platnost, se bude mít za to, že souhlasíte s přijetím pozměněných podmínek. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte prosím Platformu používat.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se těchto Podmínek, kontaktujte nás prosím zasláním e-mailu na adresu support@homerun.co.cz.